2/17 đường 147 phường Phước Long B quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
banner-header-1
Trang chủ | Sự Cố Thường Gặp |
Sự Cố Thường Gặp
Hiện tượng sơn bị kiềm hóa loang màu
By namdong92 | |
Màu bị bạc thành từng vết loang lổ, không có
Scroll to Top